קצרים - דצמבר 2018

טיפים למלצרים

משנת 2019 טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מצד אחד כחלק מהכנסות המסעדה (רלוונטי מאד לעניין המע"מ), ומצד שני - כהכנסת עבודה של העובד.

מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפים, משכורות העובדים והזכויות הסוציאליות שלהם, חבויות מס ההכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי והרחבת חלק המעביד בגין הטיפים שעד היום לא שולמו בגינם זכויות סוציאליות לרבות הפרשה לקרנות פנסיה לפי החוק.

פנסית חובה לעצמאים

חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:

1. עד למחצית מהשכר הממוצע במשק , 4,902 ₪ יש להפריש 4.45% לפנסיה,

2. מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק 9.802 ₪ יש להפריש 12.55%.

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה.

הגשת פנייה אנונימית בהליך גילוי מרצון – עד סוף שנת המס

עד סוף שנת המס הנוכחית ניתן להגיש פנייה אנונימית להליך גילוי מרצון. כלומר גם אם הגשת הפנייה תעשה עד ל-31/12/2018 – יימשך הטיפול בבקשה גם לאחר מכן.

דיווח אחיד לקופות הפנסיה

התקנות המסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדים יחלו מיום 1.1.2019 גם על מעסיקים המעסיקים פחות מ- 20 עובדים.

תקרת קרן השתלמות לשכירים

תקרת השכר לשכירים עומדת על 15,712 ש"ח לחודש. במידה והמעביד מבצע הפקדות בגין שכר מעל תיקרה זו, עבור העובד, העובד יחוייב במס שולי על ההפרש בין תקרת ההפקדה לבין ההפקדה בפועל.

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square