הכרה בתשלומי טיפים למלצרים כהכנסת העסק וכשכר עבודה לצורכי פנסיה וביטוח לאומי - אפריל 2018

ביום 26 במרץ 2018 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי כספי התשר (טיפים) שמקבלים מלצרים במסעדות ובבתי קפה ייחשבו כחלק מהכנסת המסעדה וכל הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו. מדובר בפסיקה דרמטית שנותנת מענה למחלוקת רבת שנים בין בתי העסק לבין המועסקים וארגוני עובדים, שביקשו לכלול את כספי התשר במשכורות המלאות על מנת שייחשבו לצרכי פנסיה וביטוח לאומי.


בפסק הדין נכתב כי מוסד התשר כיום ולמעשה מזה שנים רבות מקורו בנוהג מושרש היטב, העולה כמעט כדי נורמה משפטית בת - תוקף, שלפיה, על הלקוחות בענף המסעדנות לשלם תשר בשיעור של 10% (לפחות) ממחיר ההזמנה. התשר הניתן על ידי הלקוח הינו עבור כל שרשרת השירות, החל מטיב האוכל ואופן הגשתו, וכלה באווירת המסעדה ואופייה. לשרשרת השירות חוליות רבות נוסף על מלצרים, ביניהן גם ברמנים, עובדי מטבח ונותני שירות אחרים. על פי ההסדר השכיח, התשר נחלק בין נותני השירות, כשכר עבודה עבור עבודתם הרגילה, כמסוכם בין כל אחד מהם לבעל העסק.


לפיכך, נקבע בפס"ד כי כספי התשר בענף המסעדנות צריכים להיחשב כהכנסת המסעדה, וכל הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו. זאת, גם אם התשר שולם ישירות למלצר, גם אם הוא לא עבר דרך הקופה, גם אם שולם באמצעי תשלום נפרד מזה שבאמצעותו שולמה הארוחה, וגם אם הוא לא נרשם בספרי המסעדה או ביומן השירות.


קביעה נוספת העולה מפסק הדין, היא כי המעסיק רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות, ואינו רשאי לשלם באמצעותו תשלומי חובה (חלק המעסיק בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות), הפרשות לפנסיה (חלק מעסיק) או זכויות סוציאליות אחרות. תשלומים אלה יש להעביר בגין מלוא השכר המשולם לעובד, כלומר, לרבות כספי התשר. מאידך, רשאי המעסיק להגיע להסכמה עם עובדיו בדבר התניה החורגת מברירת המחדל האמורה לעיל, לפיכך רשאי להשתמש בכספי התשר לשם תשלומי חובה החלים על המעסיק (כדוגמת חלקו בביטוח לאומי, הפרשות לפנסיה וכדו') ובלבד שלא יפחתו משכר המינימום או משכר בשיעור גבוה יותר עליו סוכם.


ההסדר החדש יכנס לתוקפו ביום 1.1.2019..

לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square