רפורמת המס בארה"ב - דצמבר 2017

מס חברות. המס יירד בשנה הבאה משיעור מירבי של 35% כיום ל-21% בלבד, ובכך תדלג ארה"ב מהמדינה בעלת שיעור המס הגבוה ביותר ברוב המדינות המפותחות, למקום טוב באמצע, כלומר לממוצע בין המדינות המפותחות.

חברות שקופות ושותפויות (PASSTHROUGH ENTITIES) עם הורדת מס החברות הותר ניכוי של 20% מהכנסה של ישויות שקופות כגון, שותפויות, LLC , S CORPORATIONS וכו' במגבלות מסוימות על מנת לאזן את שיעורי המס המקסימליים כפי שמפורט להלן:


לפני הרפורמה שיעורי המס המקסימליים היו כדלקמן:

  • לחברות (C- CORPORATIOANS) מס בשיעור 39.6% + מס על דיבידנד בשיעור 23.8% סה"כ מס בשיעור 50.47% .

  • יחידים, חברות שקופות וכו' 40.8%


אחרי הרפורמה :

  • לחברות (C- CORPORATIOANS) מס חברות בשיעור 21% , + מס על דיבידנד בשיעור 23.8% סה"כ 39.8% .

  • יחידים, חברות שקופות וכו' , בהנחה שיקבלו את מלוא הניכוי בסך 20% מההכנסה – 29.6% .

כלומר הפער נשאר בעינו בסך 10% לערך.


מס הכנסה ליחידים. במקום תשע מדרגות כיום, יונהגו שבע מדרגות בלבד: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% ו-37%. השינוי המרכזי הוא בהפחתת המס השולי המירבי העומד כיום על 39.6%. ההפחתות הללו יפקעו בשנת 2026.

הוצאות מוכרות. יחידים יוכלו לנכות מדי שנה לפחות 12,000 דולר, ראשי תא משפחתי יוכלו לנקות 18,000 דולר וזוגות נשואים המגישים דוח מאוחד – 24,000 דולר (זאת לעומת 6,500 דולר, 9,550 דולר ו-13,000 דולר בהתאמה). לעומת זאת, תבוטל ההכרה המוגדלת שניתנה לבני 65 ומעלה, עוורים ונכים.


ניכוי על ילדים (דומה לנקודות הזיכוי בישראל). מהכנסתו של הנישום ינוכו 2,000 דולר על כל ילד מתחת לגיל 18, לעומת 1,000 דולר כיום, לבעלי הכנסות שעד 500,000 דולר בשנה. ההטבה תהיה בתוקף עד סוף 2024. ניכוי ריבית על משכנתא. ניתן יהיה לנכות את הריבית על משכנתאות שעד 750,000 דולר שיילקחו מהיום ועד סוף 2025. הניכוי יתאפשר על משכנתאות קודמות שעד מיליון דולר ומעלה, וזה גם יהיה שיעור הגג מתחילת 2026. השיעור המירבי הנוכחי הוא 1.1 מיליון דולר. ניכוי מיסים מדינתיים ומס קנייה. ניתן יהיה לנכות ממס ההכנסה הפדראלי מיסים אלו בשיעור של עד 10,000 דולר לשנה – לעומת העדר מגבלה כיום. ניכוי הוצאות רפואיות. בשנתיים הקרובות ניתן יהיה לנכות הוצאות אלו אם הן עולות על 7.5% מהכנסתו ברוטו של הנישום – לעומת סף של 10% כיום. מס עיזבון. סף המס יוכפל ויעמוד על הכנסה של 11 מיליון דולר ליחיד ו-22 מיליון דולר לזוג נשוי.
לתשומת לב, החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה. דברי החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square