May 17, 2018

בתאריך 4 בפברואר 2018 יצא חוזר של מע"מ הקובע, כי המדווחים במסגרת הדיווח המפורט, שיעמדו בתנאים שנקבעו, ידווחו על מכירות ורכישות מהרש"פ במסגרת הדיווח המפורט ללא שליחת חשבוניות וטפסים ליחידת הקמר"פ.

יתר אוכלוסיית החייבים במס תמשיך לדווח בשלב זה בדרך הרגילה של משלוח טפסי 87...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים
מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

ארכיון
Please reload

מאמרים

רואי חשבון רומנו בלנגה ושות'
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

הנחושת 4, מגדלי אור בניין B, רמת החיל, תל אביב 6971069

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il