June 29, 2017

 בינואר 2016 נכנסו לתוקף הוראות אגף שוק ההון בנושא חובת המעסיק לדיווח ההפקדות החודשיות לכל מוצרי הביטוח הסוציאלי של העובדים )קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות( בקבצים בלבד, ובממשק אחיד.

בנוסף, אחראי המעסיק על ביצוע בקרה על אופן הטיפול והקליטה של הנתו...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים
מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

ארכיון
Please reload

מאמרים

רואי חשבון רומנו בלנגה ושות'
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

הנחושת 4, מגדלי אור בניין B, רמת החיל, תל אביב 6971069

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il