March 10, 2017

רקע

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית מיום 29.12.2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס
הכנסה שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס כגון מיסוי יתרות חובה
ומיסוי עודפים שלא חולקו (עליהם נפרט בחוזרים נפרדים).


על מנת לאפשר לבעלי שליטה בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד...

Please reload

Please reload

מאמרים אחרונים
מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

ארכיון
Please reload

מאמרים

רואי חשבון רומנו בלנגה ושות'
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

הנחושת 4, מגדלי אור בניין B, רמת החיל, תל אביב 6971069

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il