מאמרים

December 11, 2018

טיפים למלצרים

משנת 2019 טיפים למלצרים ולעובדים אחרים במסעדות יחשבו מצד אחד כחלק מהכנסות המסעדה (רלוונטי מאד לעניין המע"מ), ומצד שני - כהכנסת עבודה של העובד.

מדובר במהפכה של ממש בעניין ההתייחסות לטיפים למלצרים, אשר תחייב היערכות חדשה של בעלי המסעדות לנושאי הרישום של הטיפי...

December 11, 2018

יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12.2018. עם זאת, אפשר לערוך, ללא אישור, את הספירה בתוך 10 ימים לפני או אחרי  31.12.2018  ולבצע את ההתאמות הדרושות כדי להגיע לסכום המלאי בתאריך הקובע.

רשימות המלאי יכללו את כל הסחורות, המצויות בבעלות העסק או ברשותו. סחורות, המצויות במ...

December 2, 2018

ביום 1 בינואר 2019 יכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומנים (ראה מאמר באתר האינטרנט של רומנו בלנגה מחודש אפריל 2018 ), במסגרת החוק ידרשו רוכשי מקרקעין (כל רוכש, לרבות תושבי חוץ, חברות ועמותות) לדווח לרשות המיסים על מקורות המימון ואמצעי התשלום לתשלום התמורה בעד המקרקעין ש...

November 29, 2018

סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כי יראו במשיכת כספים מחברה ובהעמדת נכס לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, לרבות העמדת דירה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי.

לא כל נכס שהעמידה החברה לשימוש בעל המניות המהותי, יראו בו כמשיכה מהחברה בידי בעל המניות המהותי. סעיף 3(ט1) לפקוד...

May 17, 2018

בתאריך 4 בפברואר 2018 יצא חוזר של מע"מ הקובע, כי המדווחים במסגרת הדיווח המפורט, שיעמדו בתנאים שנקבעו, ידווחו על מכירות ורכישות מהרש"פ במסגרת הדיווח המפורט ללא שליחת חשבוניות וטפסים ליחידת הקמר"פ.

יתר אוכלוסיית החייבים במס תמשיך לדווח בשלב זה בדרך הרגילה של משלוח טפסי 87...

April 15, 2018

ביום 26 במרץ 2018 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי כספי התשר (טיפים) שמקבלים מלצרים במסעדות ובבתי קפה ייחשבו כחלק מהכנסת המסעדה וכל הכנסה של המלצר מתשר צריכה להיחשב כהכנסת עבודה שלו מאת מעסיקו. מדובר בפסיקה דרמטית שנותנת מענה למחלוקת רבת שנים בין בתי העסק לבין המועסקים ואר...

April 10, 2018

בשנים האחרונות, כחלק מהתפתחות המסחר המתבצע באמצעים אלקטרוניים, החלו להתרחב השימוש וההשקעה באמצעים אלקטרונים, באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת (להלן: "אמצעי אלקטרוני מבוזר"). האמצעי האלקטרוני המבוזר הוא יחידה דיגיטלית ממוחשבת, אשר שייכותה לאדם מסוים, מאובטחת באמצעות טכנו...

April 10, 2018

בשנים האחרונות מתעוררת השאלה לגבי סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים כהכנסה אקטיבית או פאסיבית.

לצורך ההבחנה הכנסה אקטיבית תסווג כהכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, והכנסה פאסיבית תסווג כהכנסה מדמי שכירות החייבת במס לפי סעיף 2(6).

סיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים כהכנ...

April 10, 2018

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 שאושר במרץ 2018 בכנסת מגביל הן מתן והן קבלת תשלומים במזומן, שימוש ב"צ'קים פתוחים" והסבת צ'קים, תחילת החוק מיום 1.1.2019.

המגבלה חלה על תשלומים עבור מכירה/ שירות במסגרת עסקית, על מכירה/ שירות במסגרת לא עסקית, על תשלום וקבלת משכורת ו...

April 10, 2018

ביום 15.3.2018 נחתם צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק. החל מיום 1.4.2018 שבוע העבודה בישראל יקוצר בשעה, ויעמוד על 42 שעות (במקום 43 שעות) וזאת ללא הפחתה בשכר.

הצו קובע כי קיצור שבוע העבודה יתבצע על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום עבודה מוגדר וקבוע במהלך השבוע, שייקבע מר...

Please reload

מאמרים חשובים

קצרים - דצמבר 2018

December 11, 2018

1/4
Please reload

מאמרים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

רומנו בלנגה ושות'- רואי חשבון
מתמחים במציאת פתרונות לאנשי עסקים

 

ראול ולנברג 24, מגדלי זיו,  בניין D, רמת החיל, תל אביב 6971924

טלפון: 03-6442277 | פקס: 03-6443113

דוא"ל: office@brc-cpa.co.il